Iskaz interesa za ulaganje u tematski definirane hotele

  • NATJEČAJ: JAVNI POZIV za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u tematski definirane hotele
  • DONATOR: Ministarstvo turizma
  • ROK: 18.10.2017.
  • KORISNICI: mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) 651/2014
  • AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Predmet javnog poziva je identifikacija interesa i potreba za ulaganjem u projekte podizanja kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata iz skupine „hoteli“. Putem iskaza interesa formirat će se baza projekata i identificirati njihov stupanj spremnosti za provedbu i moguće apliciranje za sredstva iz Strukturnih fondova.

Iskaz interesa namijenjen je projektima koji uključuju izgradnju novog hotela ili ekonstrukciju/obnovu postojećeg objekta u Hoteli li podizanje kvalitete postojećeg hotela , koji će nakon završetka investicije biti smještajni objekt iz skupine “Hoteli”, moguće vrste: Hotel 4 ili 5*, Aparthotel 4 ili 5*, Turističko naselje 4 ili 5*, Hotel baština i Difuzni hotel, uz uvjet obveznih dodatnih sadržaja kojima će Hotel moći dobiti neku od propisanih slijedećih oznaka posebnog standarda:

Healt&fitness, Wellness, Bike, Ski, Business, Meetings, Congress, Family, Small&friendly, Senior citizens, Za osobe sa invaliditetom, ili vrstu Lječilišnog hotela (sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16) i/ili dobiti propisanu oznaku kvalitete za hotel-»KVALITETAQuality« (sukladno Pravilniku za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16).

 

 

Slične objave

Skip to content