Gradu Makarska 500.000,00 kuna za „Uređenje, rekonstrukciju i opremanje fiksnom opremom školskog igrališta OŠ Stjepana Ivičevića“

Proportion
Categories: Novosti

Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a, koju potpisuje ministrica Gabrijela Žalac, od 16. listopada 2017. Gradu Makarska dodijeljeno je 500.000,00 kuna za projekt „Uređenje, rekonstrukcija i opremanje fiksnom opremom dječjeg igrališta OŠ Stjepana Ivičevića“. Ukupna vrijednost projekta je 1.184.375,00 kn.

Projektnu prijavu pripremila je JU Makarska razvojna agencija MARA i prijavila na „Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama“ kojeg je raspisalo MRRFEU.

Idejno rješenje projekta izradio je projektant Goran Juričić ispred ureda Arhitektonika d.o.o., a provodit će se preko gradskog UO za društvene djelatnosti ispred kojeg će koordinirati savjetnica Marina Andačić Krivić.

Planirani zahvat će po završetku planiranih aktivnosti biti u funkciji za sve korisnike OŠ Stjepana Ivičevića, ali i djece koja žive u djelu grada gdje se škola nalazi. Po završetku planiranih aktivnosti igralište će udovoljiti svim standardima školskih igrališta, osobito onim sigurnosnim što je u konačnici i najvažnije za sve korisnike.

Predmetni projekt još je jedna u nizu aktivnosti koje Grad Makarska poduzima s ciljem poboljšanja uvjeta u osnovnim školama.

 

Slične objave

Skip to content