Kategorija: Natječaji

Certifikacijom proizvoda do tržišta

NATJEČAJ: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) ROK: otvoren od 3.5.2017. do 29.12.2017. NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta FOND: Europski fond za regionalni razvoj PODRUČJE: malo i srednje poduzetništvo PRIJAVITELJI: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici …

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.1. Inovacije

Fond: Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. Operativni program: Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020. Tip natječaja: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva) Status: najava Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, velika poduzeća, …

Jačanje socijalnog dijaloga – faza III

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: najava Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, sindikati Sažetak:  Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) …

02.1.2. Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: najava Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede Sažetak: Pravilnik o provedbi mjere M02 “Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima” (NN, br. 123/15)

02.1.3. Savjetovanje šumoposjednika

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: najava Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede Sažetak: Pravilnik o provedbi mjere M02 “Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima” (NN, br. 123/15)

02.3.1. Osposobljvanje savjetnika

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: najava Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede LINK: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1341