Kategorija: Natječaji

Umjetnost i kultura 54+

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: najava Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture Područje: socijalna uključenost, kultura Prijavitelji: jedinice regionalne (područne) samouprave, kulturne ustanove i organizacije, organizacije civilnog društva Sažetak: Osobe starije životne …

04.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: najava Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede LINK: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1364