Autor: mara

UP.04.2.1.07 Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice

NATJEČAJ: UP.04.2.1.07 Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice FOND: Europski socijalni fond ROK: 31.12.2019. KORISNICI: Prijavitelj može biti organizacija civilnoga društva sa sljedećim pravnim statusom: • udruga – osnovana, registrirana …

Tip operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

NATJEČAJ: Tip operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Rok: datum početka zaprimanja prijava: 2.1.2019. datum završetka zaprimanja prijava: 1.7.2019. KORISNICI: Šumoposjednici, udruženja šumoposjednika / šumovlasnika, jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i druge pravne …

Javni poziv fizičkim osobama građanima za dodjelu sredstava fonda za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj

NATJEČAJ: Javni poziv fizičkim osobama građanima za dodjelu sredstava fonda za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ROK: Rok za dostavu zahtjeva počinje 31. …