Certifikacijom proizvoda do tržišta

 

  • NATJEČAJ: Certifikacijom proizvoda do tržišta
  • DONATOR: Europski fond za regionalni razvoj, Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
  • ROK: 31.12.2019. odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava
  • KORISNICI: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici
  • AKTIVNOSTI PROJEKTA: Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“. Cilj ovog Poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.
  • LINK: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406

 

Slične objave

Skip to content